Julkaisut

Theatres of Power: Social Control and Criminality in Historical Perspective, ed. Heikki Pihlajamäki. Publications of Matthias Calonius Society, 1. Jyväskylä, 1991. ISBN 951-96259-0-9 (160 sivua).

Kirja sisältää englannin- ja saksankielisiä artikkeleja historiallisesta rikollisuudesta ja sosiaalisen kontrollin historiasta varhaiselta uudelta ajalta nykypäivään.

Nordic Perspectives on Medieval Canon Law, ed. Mia Korpiola. Publications of Matthias Calonius Society, 2. Saarijärvi, 1999. ISBN 951-96259-1-7 (X+168 sivua).

Kirja sisältää englannin- ja saksankielisiä artikkeleita yhtäältä yleisesti oikeuksista ja menettelytavoista keskiajan kanonisessa oikeudessa, toisaalta kanonisesta oikeuskulttuurista – etenkin avioliiton osalta – keskiajan Pohjoismaissa.

Julkaisuja voi tiedustella seuran sihteeriltä Aura Kostiaiselta, aura.kostiainen(at)helsinki.fi.